ဝထၱဳ

ဗိုလ္မွဴးႀကီးအတြက္ စာမလာ သတင္းမၾကား (၃)

May. 26 |   ‘ဘာသတင္းေတြ ထူးလဲကြ’ ဗိုလ္မွဴးႀကီးက ေမးတယ္။ ဆရာဝန္ေလးက သူ႔ကို... Read more»

သတင္း

သ မီ း ေ လ း မွ ေ က် ာ က္ ခ က္ သို႔

Apr. 8 | Moe KYaw | 8 April 2014 ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသခံစစ္တပ္က... Read more»

သေရာ္စာ

dry leaf

သီတင္းကၽြတ္နဲ႔အတူ

Oct. 18 | တ႐ုတ္သမၼတ ရွင္က်င့္ဖ်င္က ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ကို ဝမ္းသာအဲလဲ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္ဟုေသာ... Read more»